Tlf: +86 755 2357 1734

Mob: +86 189 2287 9832

E-post:

Teknisk senter

Hjem - Prosjektledelse - Teknisk senter - Injeksjonsstøpeformer

Injeksjonsstøpeformer

03. 09, 2022

Det er mange typer sprøytestøpeformer og verktøy i bruk i dag, for eksempel to-plate, tre-plate og stable former. To- og treplatersformer er mer vanlig brukt for tunge vegger og ikke-emballasjeprodukter. Både kald- og varmløpssystemer brukes til to- og treplateformer. Alle stabelformer bruker en varm manifold for å føre smelten til hulrommene. Hver formkomponent skal maskineres og etterbehandles til eksakte dimensjoner med svært trange toleranser og må varmebehandles for å kunne tåle svært høye injeksjons- og klemtrykk. Injeksjonsformer er de dyreste formene som brukes i plastforedling med svært lange ledetider, som kreves for design og fabrikasjon. Hver sprøytestøpeform må testes og feilsøkes for å bevise utstøtingssystemet, kjøle- og/eller varmesystemet og driftskomponentene før de settes i produksjon.


To-platers sprøytestøpe har bare én skillelinje. Hvis en løper brukes, kobles den til det støpte produktet og krever manuell fjerning og separering etter at delen er kastet ut. Denne typen sprøytestøpeform er den billigste å lage og brukes ofte til deler med relativt enkle geometrier.


Injeksjonsstøpeformer


Tre-platers sprøytestøpe har to skillelinjer, en for løpesystemet og en for det støpte produktet. Når sprøyteformen åpner seg, separeres løperen automatisk fra produktet for å tillate separat håndtering. Dette eliminerer behovet for manuell separering og fjerning, og innløps- og løpesystemet kan føres direkte til et resirkuleringssystem. Denne typen form er dyrere enn to-plate form.


Injeksjonsstøpeformer


Stabelsprøytestøpe kan ha to, tre eller fire nivåer. Fordelen med stabelformen er at den generelt kan produsere et større antall produkter sammenlignet med en to- eller treplaters form som bruker samme maskinklemmetonnasje. Ulempen er at det kreves en formpresse med mye større dagslysåpning for å få plass til formhøyden. Denne typen sprøytestøpeformer er mye dyrere og tar lengre tid å bygge. Tre-nivå stabelformer er veldig nytt og fire-nivå stabelformer har eksistert i mindre enn fem år. Meieribeholder- og lokkindustrien bruker ofte stableformer. Fire-nivået er vanlig for lokk, og to-nivået er vanlig for beholdere.


Injeksjonsstøpeformer